Fritt valg av overflate og stensort

Svart granitt med sandblåst dekor. Nedsenket skrift i hvit lakk. Lykten er nr 586, hvitlakkert
Flammet Hallandia, bronseornament og nedsenket skrift i svart lakk. Lykt T 10721 på liten steinklosse.
Våre modeller leveres som avbildet i katalogen. Modellene leveres i standard størrelser og steinsort. Men om det er ønsket kan vi levere i andre steinsorter og størrelser.

71 gravminner er avbildet i vår katalog, vist med ornament, skrift og bronseartikler. Dette er noen valg vi har tatt. Men mulighetene er mange, ornament, skrift eller steinsort kan fritt velges - etter eget ønske.

Ønskes en av våre modeller i en annen steinsort? Vi kan produsere gravminnet i de fleste vanlige steinsortene. Vi lagerfører Sort granitt, Hvit granitt, Grå granitt (finsk), Iddefjordsgranitt, Førdegranitt, Rød granitt, Hallandia, Mørk labrador, lys blå Labrador, Orion blå, Hvit gneis, Rød Bohus og Mørk cyenitt. : Her er bilder : av de vanligste steinsortene.

Ønskes andre ornament, bronseartikler eller bilder, (Logoer, barnetegninger, avdødes signatur) ordner vi også dette.


Steinen kan ha:
 • Naturoverflate - Rå naturlig overflate. Dette gir en matt naturlig farge. Gror gjerne til med mose og lav, og får etterhvert en naturlig patina.

 • Polert - Glatt, glansfull og fargerik overfalte. Nærmest vedlikeholdsfri ettersom den ikke blir så lett tilgrodd med mose eller lav.

 • Mattslipt - Glatt og matt (halvblank) overflate.

 • Finhugget / Prikkhamret - Ru, fint hugget, naturlig overflate. Brukes mest på mindre områder, som under ornament og lignende

 • Råhugget / Rått tilsatt - Grovt hugget, naturlig overflate. Brukes på kanter eller mindre områder på framsiden.

 • Sandblåst - Matt og glatt, litt ru, naturlig overflate. Brukes på bakside og kanter.
Steinens struktur og farge kan variere noe, og avvike fra katalogbildene. Dette gjelder særlig gneiser som steinsorten Hallandia. Mens labrador og granitt har et mer jevn struktur og fargemønster.

Gravplate med stativ

Steinplate i svart granitt,
46x38 cm (hxb)
Svart lakkert jernstativ for gravplater,
46x24 cm

Gravplate i 3 centimeters tykkelse og i valgfri størrelse er en mulighet. Selve steinplaten er vanligvis i svart granitt, den ligger på et svartlakkert jernstativ.

Platen har valgfri størrelse. En plate med 50 cm høyde og 45 cm bredde vil være passende i størrelse.

Det er noe begrenset plass, så dette egner seg helst der det skal være bare en navnplass. Men, det er mulig å få plass til to navn.
Inkludert i pris
 • Forside, front som vist i katalogen.
 • Ett navn og ornament, nedsenket i lakk, sølv eller gull.
 • Sokkelstein i samme steinsort og overflate som toppsteinen, med sikringsbolter.
 • Merverdiavgift.
 • Forskriftsmessig montering på kirkegården.

Tillegg i pris
Svart granitt, polert front, hugget felt. Lykt 10563 19cm

 • Lykter og vaser.
 • Bronsespurver.
 • Eventuell skrift og ornamang i bronse.
 • Tilleggsnavn (navn nummer to).
 • Minneord
 • En annen steinsort eller størrelse enn den som er avbildet i katalogen.
 • Ekstra polering av kanter, bakside og sokkelstein.
 • Bedramme eller bedplate.
 • Ekstra håndhugging (pikmeisling).


Vedlikehold, navnetilføyelse og omsliping av gravminner

Vi kan utføre vedlikehold av eldre gravminner. Våre servicebiler besøker store deler av Norge flere ganger i løpet av året. Mindre jobber kan utføres på gravstedet. Våre skrifthuggere kan utføre inngravering av nytt navn. Vi kan rengjøre monumentet for mose og lav, oppussing av eksisterende navn og ornament i lakk eller gull. For at monumentet ikke skal velte kan vi sikre det på forskriftsmessig vis, med to rustfrie bolter mellom sokkel og stein. Vi kan utføre oppretting av skjeve gravminner.

Noen ganger kan det lønne seg å ta gravminnet inn til fabrikken for å utføre arbeidet. Dette må vi gjøre dersom framsiden skal slipes ned på grunn av liten plass eller den ønskes fornyet. Vi kan sette på igjen eksisterende navn og ornament. Det kan være steiner som har tilhørt familien i generasjoner og som ønskes ivaretatt i flere generasjoner framover. Fordelen med å ta steinen til fabrikken er at arbeidet utføres innendørs og at det ikke er nødvendig å ta hensyn til været.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller pris.

Vi utfører:
 • Oppretting og sikring av gravminner (bolting)
 • Full rens av gravminnet, grundig vask
 • Oppussing av eldre inskrift og ornament. Sølv, gull, lakk
 • Omsliping av monumentets framside, ofte ønsket for å gi plass til flere navn
 • Innhugging av navn og ornament. Navnetillegg. Vi kan sette på igjen eventuelt ornament slik det var før en omsliping av monumentet
 • Flytting av monumenter
 • Montere lykter, vaser eller bronsespurver
 • Levere plantefelt, bedplater eller rammer


Både maling og gull blir slitt


Renhold

Renhold av steinen kan være ønskelig. Lett (mildt) såpevann og en myk kost eller klut vil ta alger og de vanligste flekkene. Dersom dette gjøres årlig vil gravminnet alltid se rent og pent ut. Noen ganger må det kraftigere rengjøring til, høytrykksspyling er et godt alternativ, men vanskelig å utføre uten å flytte steinen. Ved hard spyling eller skrubbing kan det være lett at gullinnlegg og fargen i skriften tar skade.

På matte og ru overflater med porer og småsprekker, vil grønske og lav få et bedre feste enn på polerte overflater. En polert overflate er lett å gjøre ren. På en stein som har fått grodd skikkelig til vil dette sette seg dypt i overflaten og lettere komme tilbake etter en rengjøring. En grodd eller skitten stein holder mer på fuktigheten og vil samle mer forurensing. Dette forsterker også prosessen som ødelegger skrift og dekor.

Renhold av bronsen utføres best med vann og en myk klut. Bruk av rengjøringsmiddel er vanligvis ikke nødvendig.

Stearin, olje, talg eller sot fra fakler og brennende lys vil trekke seg inn og resultere i misfarging av steinen. Dette gjelder særlig lyse steintyper. Slike flekker kan være vanskelig å få bort. Høytrykksspyling med varmt vann gir som regel det beste resultatet. Bruk av løsemidler er en løsning, men kan gjøre at noe av flekken trekker seg enda mer inn i steinen og lager en svak misfarging.

Rustflekker oppstår dersom steinen innholder små biter av jernholdige bergarter, eller når den smittes av rust fra gravkranser. I kranser er det gjerne brukt ståltråd, denne vil begynne å ruste etter en tid. Rust fra kranser som ligger inntil gravsteinen, vil trekke inn i gravsteinen og skape misfarging. De er mest synlig på lyse bergarter som den hvite granitten. Slike flekker er et problem og de er svært vanskelig å fjerne. En løsning er fullstendig omsliping av gravminnet.Malingslitt og mosegrodd
Både rens og oppfrisking av navn er nødvendig


Sikkerhet: Lover og forskrifter

Kjenner du til de lokale bestemmelser og vedtekter på din kirkegård? Ofte må det søkes om godkjenning av utforming, størrelse, materialvalg, vekt, tilbehør og lignende, før en kan sette opp et gravminne.

Alle våre gravmonumenter er sikret på beste måte og etter gjeldende forskrifter. Vi kan tilby hjelp og assistanse om lokale bestemmelser og vedtekter angående lovlig størrelse, innramming av plantefelt, montering av bronsefugler og lykter. Våre steds salgsrepresentanter vil kunne orientere om eventuelle lokale forskrifter og dessuten bistå med informasjon, råd og veiledning ved valg av gravminne. Ta gjerne kontakt.

Les hele Gravferdsloven: www.lovdata.no GravferdslovenAskermonument AS   |   [email protected]   |   Tel. +47 95 14 68 94